hero ve leanros aşkı

1 Mar, 2020 0

Kız Kulesi Hakkında Söylenen Efsanevi Hikayeler

  Kız Kulesi, Milattan önce 5.yüzyılda Yunanlılar tarafından istanbul – Üsküdar Salacak sahilinde bir noktaya kurulmuştur. Kız kulesi, Roma İmparatorluğu’ndan...