1. Ana Sayfa
  2. Edebiyat Kültür
  3. Günümüzde SANATIN Duygusal Ve Düşünsel Etkileşimi

Günümüzde SANATIN Duygusal Ve Düşünsel Etkileşimi

Sanatın günümüzde tanımı

aa

Sanat, belli kalıplar içine konulamayan, estetik olan insan duygularının dışa vurumudur.
İnsanlığın geçirdiği evrimler, yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.


Günümüzde sanatın duygusal ve düşünsel etkileme gücüne sahip oluşu daha belirleyicidir, bu anlayışa en uygun tanımı,

Milyon Dolarlık Tablolar! Sanat Eserleri Neden Bu Kadar Pahalıdır?

Thomas Munro yapmıştır; Sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir.

Kant’a göre; sanatın kendi dışında, hiçbir amacı yoktur. Onun tek amacı kendisidir. Güzel Sanatı ancak deha yaratabilir.

Marks’a göre: yaratıcı eylem, insanın ve doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır. Bu, toplumsal bir karakter taşır. Sanat, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Araştırıcı, yaratıcı, çok yönlü tümel insana ulaşma çabası içinde sanatlar gelişebilir.

Benedetto Croce göre: güzelliğin yerine anlatımı öne çıkarır. Sanat, sezginin ve anlatımın birliğidir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. Doğa, sanatçının yorumu ile güzel olabilir.

Heinrich Heine göre: sanat, tıpkı dünya gibi, başına buyruktur, ve insanın dünyayı kavrayışı durmaksızın değişirken dünyanın her zaman aynı kalması gibi, sanatın da insanların geçici kavramlarından bağımsız kalması gerekir; böylece sanat özellikle ahlaktan bağımsız kalmalıdır çünkü ahlak, dünya üzerinde ne zaman yeni bir din çıkıp eskisini bir yana itse, sürekli olarak değişir.

Ernst Fischer’e göre: çürüyen bir toplumda, sanat, eğer gerçeğe sadık olacaksa, çürümeyi de yansıtmalı. Ve eğer toplumsal işleviyle bağlantısını koparmak istemiyorsa, sanat, dünyanın değişebilir olduğunu da göstermeli, değişmesine yardımcı olmalı.

Schopenhauer’e göre: nesnelerin çekiciliği bize dokunmadıkları ölçüdedir. Hayat hiçbir zaman güzel değildir; güzel olan hayat üzerine yapılmış betimlemelerdir sadece.

 

Sanat, evrensel bir dildir… /(En sevdiğim tanımı.) 

 

Genel Özellikleri:


  • Öznellik
  • Biriciklik
  • Özgünlük
  • Estetiklik
  • Ölçülülük
  • Kalıcılık
  • Yerellik-Evrensellik
Yorum Yap

Yorum Yap