1. Ana Sayfa
  2. Köşe Yazıları
  3. Her Şey “Biricik”

Her Şey “Biricik”

images (31)

 

Bir torna tezgahında üretilen “aynı iki şey” aslında birbirinden farklıdır. Nasıl mı? Anlatayım;

Makinenin yontucu ağzı her yontmada mikron(metrenin milyonda biri) seviyede aşınır ve bu aşınma diğer parçayı bir diğerinden ancak mikroskopla görülebilecek seviyede farklı kılar.

Kasıtlı bilinçli oluşmayan bu durum bugün kriminal alanda suçluların ortaya çıkarılmasını sağlayan bilimsel bir inceleme dalının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Yani bir silah fabrikasında üretilen binlerce silahın, yontularak şekil verilmiş metal parçalardan imâl edildiği düşünüldüğünde, her bir silah, üreticinin kontrolü dışında kendine has bir kimliğe sahip olur.

Böylece her silahın, ateşlediği mermi üzerinde bıraktığı izler de birbirinden farklı olur.

İnsan elinin ürünü olan her bir eşya kaçınılmaz şekilde “biricik” olma özelliği kazanır. Birbirinin aynısı iki eşya bile aslında mikron seviyede birbirinde farklıdır.

Varlık âlemi, ne yaparsak yapalım Tek’liğe, Tek Olan’a doğru akıp gidiyor ve Tekilliği ilân ediyor.

Doğada bulunan her varlık içinse, bilinçli tasarlanmış ve kodlanmış bir “Biricik” olma durumu hâkim.

Dünyanın heryerindeki elma ağaçlarında yetişen elmalar ilk bakışta aynıdır ama aslında detayda birbirinden farklı.

İnsanların parmakları görünüşte aynıdır ama aslında her birinin parmak izi birbirinden farklı.

Her insanın iki kulağı, iki gözü, bir ağzı ve bir burnu vardır ama aslında her sîma birbirinden farklı.

İki dudağımızin arasından çıkan, etten ses tellerinin oluşturduğu seslere sahibiz, ama her birimizin sesi birbirinden farklı.

DNA denen mucizenin varlığı bile her insanı hem her zerresiyle hem de bütünüyle onu diğer herşeyden farklı ve biricik yapmaya yeter de artar bile.

Her şey atomlardan oluşur ama atomların dizilişi değişince herşey birbirinden farklı hale gelir.

Bir kutu dolusu toplu iğne ya da bir kutu dolusu kürdanlardan herbiri aslında birbirinden farklıdır, yani biriciktir.

Eşya fıtraten aynı kalmayı, aynılaşmayı reddediyor, “Biricik Olmaya” ve “Tekliğe” işaret ediyor.

Her varlığın biricik olması ne muhteşem.

Herşeyin görünüşte aynı olması “Vahid” isminin tecellisidir. Herşeyin bu aynılık içinde farklı olması ise “Ehad” isminin tecellisi.

Allah Resulü s.a.v şöyle buyurdu:

“Kim bunları (Esmâ-i Husnâ`yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah`ı zikrederse Cennete girer.”

Halil İbrahim

Yorum Yap

Yorum Yap