1. Ana Sayfa
  2. Dini Bilgiler
  3. Kurban İbadetinin Manevi Boyutu
Trendlerdeki Yazı

Kurban İbadetinin Manevi Boyutu

Kurban İbadetinin Tarihçesi ve Manevi Boyutu

Kurban İbadetinin Manevi Boyutu

Allah, kullarına hayatlarında yeni bir sayfa açmaları adına fırsatlar verir. Kandil geceleri olarak adlandırılan bu fırsat günlerine hem fırsat günü hem de sevinç ve sürur kaynağı olması hasebi ile bayramlar da girer. Kurban Bayramı ve günleri de böyle günlerdendir.

Esirgemesinin enginliğine bağışlamasının bolluğu bol olan Allah, Bayramın gönüllere esenlik katan, yürekleri neşe ve sevince gark eden, ilahi huzmelerden süzülen manevi cereyanın yanında ibadet noktası da bulunan durumu ile de kullarına fırsatlar sunar. Yaratıcıya daha yakın olmaya fırsat sunan ibadetin adı kurbandır. Kurbiyet ikramı ile Yüce Yaratıcıya daha yakın olma için bir vesiledir.

Allah’ın Adı Anılarak Akıtılan Kan

O’nun adı ile akıtılan kurbanın ne kanının ne de etinin O’na bir şey ifade etmediği, sadece niyetin halisliğinden gelen samimiyet ve bağlılık bağının adı olan ihlasın değer bulup kattığı bir ibadettir. Değer verilenin, değer verilme makamına arzıdır. Değer makamının, kendinden bir parça olarak görülen dünya yongası malın kendisine arzını değerlendireceği bir ibadettir.

Tarih boyu insanların sahip oldukları inançların bir gereği olarak her zaman kurban ibadeti karşımıza çıkar. Dinlerin tasnifinde yer bulan Hak ya da Batıl tüm dinlerde yer alan ve bulan bir ibadet ve ritüel olmuştur. Bu da insanoğlunun kurban ile ne kadar sıkı bir münasebette olduğunu gösterir.

Kurban Her Dinin Bir Ritüelidir

Semavi dinlerde her zaman bulunan kurban, İsmail a.s.’ın kurban edilmesi ile farklı bir boyut kazanmıştır. Sabır ve tevekkül nüvesi nevi şahsına münhasır bu seçilmiş insanların Kurbiyet makamına ermeleri diğer insanlara örnek teşkil etmiştir. Kurban, hem ferdi hem de toplumsal yönü olan bir ibadettir. Yaratıcı ile olan bağı olması bir tarafa sosyal ciheti ile de bağı bulunan ibadetlerin başında gelir.

Toplumsal yapıda bulunan insanların durumlarını gözeten ve onlara destek olma adına dayanışma vaz eden ibadetlerdendir. Bir yandan Yaratıcı ile yakınlaşmayı kurban keserek gösterdiği ihlas ve samimiyet ile sağlayan insan, diğer yandan toplumsal yaşamda inişli çıkışlı bir kertede bulunan ihtiyaç sahiplerine kol kanat gererek bu yakınlaşmayı pekiştirir. Hac ve Arafat gibi mübarek zaman dilimlerini de içinde barındırması da rengine renk değerine değer katar.

Yorum Yap

Yorum Yap