1. Ana Sayfa
  2. Deneme
  3. YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK
Trendlerdeki Yazı

YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK


Doğa bir ana gibi davranmış bize: İstemiş ki
ihtiyaçlarımızı gidermek zevkli bir iş de olsun
üstelik: Aklımızın istediği şey, iştahımızın da
aradığı şey olsun: Onun kurallarını bozmaya
hakkımız yok.
Caesar’ın ve İskender’in, en büyük işleri
başarırken, doğal ve budan ötürü gerekli ve akla
uygun zevkleri bol bol tattıklarını görünce, buna
ruhu gevşemek demem; tersine, o zor işleri ve
yorucu düşünceleri dinç bir yürekle günlük
hayatın bir parçası haline sokmak, ruhu
sağlamlaştırmaktır derim. Zevklerin gündelik
zaferlerini olağanüstü iş saymışlarsa bilge
adamlarmış. Biz pek şaşkın varlıklarız: Filanca
hayatını işsiz güçsüz geçirdi, deriz; bugün hiçbir
şey yapmadım, deriz -Bir şey yapmadım ne
demek? Yaşadınız ya! Bu sizin yalnız başlıca
işiniz değil, en parlak, en onurlu işinizdir: Bana
büyük işler çevirmek olanağını verselerdi, neler
yapmaya gücüm olduğunu gösterirdim, deriz.
Önce siz kendi hayatınızı düşünmeyi, çevirmeyi
bildiniz mi? Bildinizse bütün işlerin en
büyüğünü görmek için büyük fırsatlara ihtiyaç
yoktur hangi mevkide olursa olsun, perde
arkasında da, perde önünde de insan kendini
gösterir. Bizim işimiz kitap doldurmak değil,
ahlakımızı yapmaktır; savaşmak ülke kazanmak
değil, yaşayışımıza dirlik düzenlik getirmektir;
En büyük en onurlu eserimiz doğru dürüst
yaşamaktır. Geri kalan her şey, başa geçmek,
para yapmak, binalar kurmak, nihayet ufak tefek
eklentiler, yollardır. Bir komutanın, az sonra
hücum edecek olduğu bir kalenin eteğinde
dostlarıyla tümüyle serbest ve rahatça,
kaygısızca sohbete dalması, Brutus’un herkesin
kendisine ve Roma’nın özgürlüğüne karşı pusu
kurduğu bir sırada gece dolaşmalarından birkaç
saat çalarak tam bir sessizlik içinde Polybius’u
okuyup notlar yazması ne güzel bir şey!
Düşündükçe içim açılır. Ancak küçük ruhlar
işlerin ağırlığı altında ezilir; onlardan sıyrılmayı,
bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler.
O fortes pejoraque passi
Mecum saepe viri, nunc vino pellite curas;
Cras ingens iterabimus aequor. (Horatius)
Ey benimle bunca çetin işler görmüş yiğitler,
Bugün, dertlerinizi şarapla giderin
Yarın engin denize açılacağız

Yorum Yap

Yorum Yap